FLYGBLAD

Flygblad eller ”handout”
Ett papper med information eller erbjudande.
Vi trycker det original du redan har eller hjälper till med layout om du inte har något klart.